BOHU DÍKY ZA VYDAŘENÝ PLES.

PO DOMLUVĚ S DĚKANEM A KNĚŽÍMI BY SE MĚL KROJOVANÝ DĚKANÁTNÍ PLES USKUTEČNIT I V PŘÍŠTÍM ROCE.

TENTOKRÁT BY MĚL BÝT NA ZAČÁTKU PLESOVÉ SEZÓNY A TO V SOBOTU 16. 1. 2021 OPĚT V DOLNÍM NĚMČÍ.